хуудас_баннер

Сертификат

CTB22052028CX Хагас дамжуулагч хөргөлтийн хуудас REACH англи хэлний тайлан

CTB22052030CX Хагас дамжуулагч хөргөлтийн хуудас ROHS Англи хэлний тайлан

CTB220525015EX Хагас дамжуулагч хөргөлтийн чип CE гэрчилгээ

CTB22052030CX Хагас дамжуулагч хөргөлтийн хуудас ROHS

CTB220525015EX Хагас дамжуулагч хөргөлтийн хуудас-EN55014 CE-EMC тайлан DC